Zielony Park Przemysłowy Cierznie (ZPP Cierznie) jest specjalnie wydzielonym terenem inwestycyjnym o powierzchni 56,63 ha, zlokalizowanym w północnej części gminy Debrzno.

Gmina Debrzno położona jest w południowo-zachodnim skraju województwa pomorskiego. Od zachodu i południa graniczy z województwem wielkopolskim, zaś od wschodu z województwem kujawsko – pomorskim. Ponadto powiat człuchowski poprzez gminę Czarne graniczy bezpośrednio z województwem zachodnio – pomorskim. Strategiczne transregionalne położenie stwarza doskonałe warunki do rozwoju różnego rodzaju inwestycji i projektów.

Obszar 9,87 ha ZPP Cierznie objęty jest statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Debrzno”.

Na terenie ZPP Cierznie znajduje się Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie.

 

Zachęty inwestycyjne

  • cena działek: w granicach 16 – 17 zł netto/m2 (cena może ulec zmianie, ustalana jest na podstawie operatu szacunkowego dokonywanego przez Licencjonowanego Rzeczoznawcę Majątkowego, ustalana w trakcie przetargu. Na cenę gruntu może mieć wpływ także wskaźnik zatrudnienia jaki planuje uzyskać inwestor)
  • możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Debrznie
  • położenie terenów przy drodze krajowej Nr 22
  • profesjonalna obsługa inwestora
  • możliwość udostępnienia biur oraz hal magazynowo – produkcyjnych w IPC inwestorowi na czas trwania inwestycji w ZPP
  • wsparcie przy rekrutacji pracowników
  • możliwość przeszkolenia kadry pracowniczej na potrzeby inwestora
  • możliwość transportu pracowników do zakładu pracy w ZPP
  • bezpłatna promocja podmiotów działających w ZPP na lokalnych stronach internetowych i w trakcie organizowanych szkoleń i konferencji.

 

Maksymalna dostępna powierzchniateren_zpp

45,26 ha

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna:

498/1 – 1,0176 ha

498/2 – 1,5303 ha

498/3 – 1,4203 ha

498/5 – 0,7258 ha

498/7 – 1,5275 ha

498/11 – 0,8101 ha

498/12 – 1,7501 ha

498/13 – 1,0919 ha

Pozostałe Tereny inwestycyjne:

498/9 – 0,8378 ha

498/23 – 0,8695 ha

498/24 – 1,6103 ha

498/25 – 32,71 ha