Zakres działania Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie obejmuje w szczególności wspieranie i stymulowanie przedsiębiorczości, a także działalność edukacyjno – szkoleniową. Zatem IPC w celu zapewnienia kompleksowej oferty pozyskuje środki zewnętrzne na prowadzenie działalności statutowej.