logo POKL

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku w partnerstwie z Inkubatorem Przedsiębiorczości Cierznie realizowała projekt:

„MOJA FIRMA – MÓJ SUKCES – kompleksowe wsparcie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymali następujące wsparcie:

– Cykl praktycznych  szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
– Doradztwo – służące utrwaleniu zdobytej wiedzy oraz rozwiązywaniu pojawiających się problemów i wątpliwości,
– Coaching,
– Pomoc finansową:
–  dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej w kwotach:
15 dotacji po max. 40 000 PLN,
15 dotacji po max. 35 000 PLN,
10 dotacji po max. 30 000 PLN,
10 dotacji po max. 25 000 PLN,
– podstawowe wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy w wysokości 1 000 PLN na pokrycie bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
– przedłużone wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy w wysokości 600 PLN na pokrycie bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Projekt adresowany był do osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatu słupskiego, lęborskiego, człuchowskiego, chojnickiego oraz miasta  Słupska, Lęborka, Człuchowa, Chojnic, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą. Z uczestnictwa w projekcie wyłączone są osoby, które były właścicielami /współwłaścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą przez ostatnie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (data podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie).

Do projektu zostało przyjętych 50 osób (w tym 21 kobiet i 29 mężczyzn) w wieku 18 – 64 lat (w tym osoby niepełnosprawne).

Dokumenty do pobrania na stronie: www.parr.slupsk.pl/index.php

Więcej informacji  o projekcie udziela:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.                                                    
ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk                                                               
tel.:59 841 28 92, Fax  59 841 32 61,                                                                        
m.duras@parr.slupsk.pl,i.stenka@parr.slupsk.pl

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie
Cierznie 64, 77-310 Debrzno
tel/fax. 59 722 13 33, info@perlowainwestycja.pl