Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie (IPC)

Głównym przedmiotem działania IPC jest podniesienie konkurencyjności gospodarki powiatu człuchowskiego poprzez wsparcie powstawania i rozwoju przedsiębiorstw.

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie usytuowany jest w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie – specjalnie wydzielonym terenie inwestycyjnym o powierzchni 56,63 ha, zlokalizowanym w północnej części gminy Debrzno przy drodze krajowej Nr 22.

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie udostępnia doskonałą infrastrukturę do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci pomieszczeń biurowych, produkcyjno – magazynowo – usługowych i sali konferencyjnej. IPC oferuje bazę lokalową na preferencyjnych warunkach już od 10zł za 1m2. Zapewnia także usługę „Wirtualne biuro”, profesjonalną obsługę biurową, organizację i obsługę spotkań, szkoleń, konferencji, usługi informacyjne i konsultacyjne oraz nieodpłatne korzystanie z sali konferencyjnej dla firm zlokalizowanych w IPC.

Stawka za świadczenie usługi „Wirtualne biuro” to 50zł za miesiąc.

Koszt wynajmu sali konferencyjnej wynosi od 16zł za 1h (możliwość cateringu).

Szczegóły dostępne są w zakładce:  Dokumenty do pobrania