Zielony Park Przemysłowy Cierznie jest specjalnie wydzielonym terenem inwestycyjnym o powierzchni 56,63 ha. Zlokalizowany jest w województwie pomorskim, powiecie człuchowskim, północnej części gminy Debrzno, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 22.

· Obszar 9,87 ha ZPP Cierznie objęty jest statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Debrzno”.

· Na terenie ZPP Cierznie znajduje się Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie.