Nowe produkty w ofercie PFP w województwie pomorskim: Pożyczka Inwestycyjna oraz Profilowana

W dniu 20 października 2017 roku Polska Fundacja Przedsiębiorczości podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 23 mln złotych na udzielanie Pożyczek Inwestycyjnych oraz Pożyczek Profilowanych w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Łącznie z wkładem własnym Fundacji do dyspozycji przedsiębiorców jest ponad 28 mln złotych, w ramach których możliwe będzie sfinansowanie przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstw, w tym poprawy konkurencyjności, poprawy zdolności do rozszerzenia działalności, zwiększenie produktywności oraz poszerzenie rynków zbytu.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi do 1 mln zł, oprocentowanie od 1,83%, a maksymalny okres spłaty z możliwością karencji w spłacie kapitału wynosi 7 lat. Od udzielonej pożyczki nie pobiera się opłat i prowizji.

Zapraszamy do Oddziałów.

Oddział PFP w Gdańsku

ul. Piwna 1/2, pokój nr 111,
80-831 Gdańsk
tel. 58 301 02 29, 784 317 998
Oddział PFP w Gdyni

ul. Morska 509 p.5
81-006 Gdynia
tel. 58 620 96 09, 728 970 389, 784 318 052
Oddział PFP w Słupsku

ul. Jana Pawła II 1, p. 744,
76-200 Słupsk
tel. 59 846 84 47, 664 981 645, 784 318 037

Zostaw Komentarz