Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku w ramach cyklu „Środa z Funduszami” zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 5 października 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z dofinansowaniem dla przedsiębiorców na realizację inwestycji proekologicznych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

· wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,

· wsparcie inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

· konkurs w ramach Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne z RPO WP 2014-2020 (w tym założenia konkursu i kryteria wyboru projektów),

· możliwości uzyskania wsparcia na inwestycje proekologiczne ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

· pozostałe możliwości uzyskania dofinansowania dla firm – inicjatywa LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz inicjatywa JEREMIE,

· źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsca spotkań:

Gdańsk – w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472 D (Olivia Business Centre – budynek Olivia Six)w godz. 10-13:00.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 3 października 2016 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego (ZAŁĄCZNIK) na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne.

Spotkanie w Gdańsku (LPI FE):
gdansk.pife@pomorskie.eu
tel.: 58 323 31 06

Zostaw Komentarz